13 Luglio 2024
Home TASSA DI SOGGIORNO – AUSILIA ECCELSO SCRIVE AL SINDACO DI AGRIGENTO

2 thoughts on “TASSA DI SOGGIORNO – AUSILIA ECCELSO SCRIVE AL SINDACO DI AGRIGENTO

  1. Ausì!
    Veni di chianciri pero!
    Cuomu si fa? Duoppu na travagliata di almenu du uri (iu ca sugnu menu allittratu ci ni miettu quattru, pi scriviri ‘na cosa di chissa) a arricogliri lu scunfuortu a camiunati ca ti mannà Vullu… ca prima di vidiri chi dici, voli sapiri cu si e accù appartieni.
    Circavu di vidiri cu era e chi facci àvia: m’aspittavu ‘na facci di un guardianu di mannara…
    …Ma quannu mai! Chissu,facci ‘un c’inni metti ni li cosi ca dici… ‘ni la so pagina di faccebbucch c’era n’armalu ‘mpaitu, scienziatu di comunicazione… pi i giornalisti, l’onorevuli, i consigliera, i sinnaci…

Lascia un commento