Svenskar & människor i Sverige på ISIS s.k. dödslista

 

Infiltrerat hemliga terrorgrupper på sociala medier bl.a. under konverterad kvinnlig internetprofil

 

*Bif. vår outgivna & färska intervju på svenska

 

Bok på gång med Swedish Connections:

Författaren rör sig mellan Italien och Frankrike med Sverigeanknytning (förutom att svensk översättning av flera av hans böcker påbörjats) även Sverigeinfo i den nu aktuella boken

  

II)Webzine TimeSicilia; italienska:

http://timesicilia.it/infiltrato-dellisis-parla-gian-joseph-morici-collega-spiato-social-dei-jihadisti/

 

III)RAI, c:a 9 min. (min. 50-59); italienska: http://www.radio1.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-2eba8916-e6d8-4050-a063-9121b93db6c0.html

                         

**För fördjupningar, intervjuer, etc. :

kontakta frilansreportern & översättaren Greta Bergman Rossi (på svenska) 

Som infiltrerad i hemliga grupper på nätet, bl.a. under konverterad kvinnlig profil, har Du hittat ISISkopplingar till Sverige (och mellan Italien, Frankrike och Sverige) ?

Gian Joseph Morici

Gian Joseph Morici

Gian Joseph Morici: ”Ja, bland mina kontakter fanns det även personer som levde i Sverige och var en del av samma grupper som jag var med i. I vissa hemliga grupper fanns det, förutom italienare, fransmän och belgare, flera olika holländare, svenskar, finländare och även norrmän.

I februari 2015 tipsades det om Sverige även som transitplats för jihad. Inom de hemliga grupperna rådde ISISterroristerna de europeiska supportrarna som ville resa och kriga med Islamistiska Staten att åka ifrån, och eventuellt även åka tillbaka via, Sverige, eftersom landet inte hade lagar som hindrade de stridande att ta sig till Syrien och Iraq, och om att desamma vid återresa inte skulle få något som helst straff.

Framförallt inträffade detta efter att de andra europeiska länderna hade vidtagit antiterrorismåtgärder som förutsåg mer kontroller och arrestering av alla som reste till utlandet för att strida.

Vissa av mina svenska kontakter klagade i privata meddelanden på italienarna, för de hade fått veta att de italienska permanenta ombuden vid FN skulle vara redo att vara med och forma, utbilda och träna upp den lybiska armén, och indikerade Sverige som väg för transit av terrorister som skulle komma till Europa, också till Italien, för att begå attentat.

Sverige representerade för dem en trygg hamn för att kunna ta sig till Califatet eller för att komma tillbaka därifrån.

Men Sverige var inte endast ett transitland, eftersom det inom de hemliga grupperna fanns personer som Mudasar, som var med i en hemlig grupp på över 2.000 personer, som hade gått på WAH SWEDISH INSTITUTE OF TECHNOLOGY.

Inom dessa grupper hanterade man kontakterna för att göra s.k. proselytvärvningsaktiviteter, dvs. värvning av nyvunna anhängare av tro och åsikt, eller ge stöd åt jihadister från utlandet och man utbytte även information för att undkomma poliskontrollerna.

gruppoFör att ge ett exempel: jag minns att innan man fick nyheten om att den svenska säkerhetspolisen SÄPO hade informerats om att vissa irakiska terrorister var på väg för att göra attentat i Stockholm, så var det ett utbyte av meddelanden för att varna de svenska extremisterna om att inte använda sociala medier eftersom de kunde vara kontrollerade och om att ändra sättet att utbyta information genom att istället använda Telegram eller Confide för direkta och okontrollerbara meddelanden. Detta var möjligt endast tack vare närvaron av supportrar i Sverige och jag kan garantera Dig att det bland dessa fanns svenskar konverterade till den mest radikala islam som inte hade rötter från afrikanska eller mellanasiatiska länder.”

 

Finns det någon Sverigeanknytning ?

” Till skillnad från andra nationer har det sällan hänt att jag hittat svenska medborgare i deras listor på personer att mörda.

Senast det hände var i juni 2016, när jag i en av listorna, som även innehöll två italienare, hittade en kvinna vid namn Benita, om vilken de angav vissa uppgifter för att kunna känna igen henne…”

 

Ska det alltså finnas svenskar eller/och andra människor på svenskt territorium med på de s.k. dödslistorna ?

GJM: ”Ja. Personerna i Sverige är angivna som boende i Sverige. Jag ska dubbelkolla om de är svenskar… Jag har nu dubbelkollat och det finns svenskar bland de hotade personerna.”

 

Förutom stridande för ISIS och bland flyktingar från Syrien, vilka andra kommer via Italien till Europa och till Sverige (Du berättade om en filmupptagning där man såg människor som värmde sina händer över en eld pga den hårda kylan, men i verkligheten brände dem samtidigt även kadaver…) ?

GJM: ”Sverige, som många andra europeiska nationer, befinner sig idag i svårigheten att kontrollera de många flyktingar som kommer från länderna i krig. Förutom närvaron av islamistiska extremister bland flyktingarna finns det en fara som fram till idag tycks ignorerats av det internationella samfundet : migrationen mot Europa från irakiska och syriska desertörers sida. Att ha öppnat yttre gränserna till en okontrollerad migration riskerar ha två olika negativa effekter. Den första är att försvaga antiISISfronten i Iraq och Syrien, genom att tillåta desertörerna att fly. Den andra är att låta komma in i Europa personer tillhörande paramillitära grupperingar, som i fallet Al-hashid al-shaabi Militia, personer som även dem begått oacceptabla krigsbrott för en civiliserad värld. Vad kommer att hända när dessa personer kommer finna sig att leva i prekära tillstånd i Europa ? Hur många av dem kommer bli grovarbetare för den organiserade brottsligheten ? Utan att ens ha tagit i beräkning faran att ta in i ens egna hem andra extremistiska s.k. fransgrupperingar på ytterkanten, som skulle kunna representera den framtida faran, eller risken, för repressalier från extremistiska islamistiska sunniters sida.”

 

Men Gian, är Du aldrig rädd (fast man skulle kunna vara minst lika rädd även för att var och en inte ingriper tillräckligt och i tid…) ?

GJM: ”Inte rädd, men det är inget tvivel om att oron för konsekvenser av det man gör är verklig och oneklig. Jag är inte omedveten om att vissa faror finns, men det är en beräknad risk. Men om man lever med konstant rädsla för vad som skulle kunna hända en, så lever man inte, då är man redan död. Bättre att dö en endaste gång, när den stunden komma skall…”

 

Reporter & översättare: Greta Bergman Rossi, Sverige

Mail: greta.bergman.rossi@gmail.com

Mobiltel.nr: endast RöstSamtal & SMS: 0046 (0)790 11 72 27

(lämna EJ röstmeddelanden på mobilen, kommer ej kunna höra dem, tack !)

condividi su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *